Aio te Form ibukiia te Nati-n-Kiribati ake a makuri, maeka ao n reirei iaban nako tinaniku. Aio ana waaki te MLHRD n karababaa nako ana reitaki ibukin karekeaia Oveseas Employers ake ana tauraoi n kamwakuria ara koraki n aron ae ti waaki iai ngkai ma Australia ao New Zealand. Click here .....

Latest Postings

Upcoming Events

Women's Day: 9 Mar 18

Good Friday: 30 Mar 18

Easter Monday: 2 Apr 18

National Health Day: 9 Apr 18

World Labour Day: 1 May 18

Active site visitors

We have 28 guests and no members online